fochist


Grădinița Cu Program Normal Stejărelul Cajvana, județul Suceava
Anuntul a expirat


Anunt


fochist, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii generale;
8. Vechime nu necesită.
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare):.20.09.2023, ora .12, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: :22.09.2023, ora 12, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de .28.09. 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.10.2023 ,ora 15
– proba practică în data de 28.09.2023, ora 15-16.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 28.09.2023,ora 17
– afişarea rezultatelor finale: 31.09.2023,orele 12-14.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 31.09.20232023, ora 12-14, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 31.09.2023, ora .16, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădinița Cu Program Normal Stejărelul Cajvana, cu sediul în Oras Cajvana, strada Muncel nr. 763 județul Suceava , compartimentul resurse umane/alt departament, tel.0756913923, persoana de contact Soldan Domnica, email: gpn@yahoo.com.