fochist


Școala Gimnazială Mircea Vulcănescu, Bârsana, județul Maramureș
Expiră azi


Anunt


fochist, post vacant, pe perioadă nedeterminată
Numărul de posturi: 1
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii gimnaziale
2. Perfecționări (specializări):
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator: –
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: –
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicativ, spirit de echipă
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): atestat fochist sau dovadă înscriere curs fochist
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): –
8. Vechime -nu necesită

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor:26.09.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: :28.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 04.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.10.2023, ora 15.00
– proba interviu în data de 05.10.2023 , ora 12.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 05.10.2023, ora 14.00
– afişarea rezultatelor finale: 05.10.2023, ora 15.00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 04.10.2023, ora 15.00-19.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 05.10.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială Mircea Vulcănescu, Bârsana, nr. 4, Maramureș, compartimentul secretariat, tel. 0757309499, persoana de contact Bernicki Maria, email: scvulcanescu@yahoo.com