femeie de serviciu, post vacant, paznic, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Colegiul Național ,,Ana Aslan”, Brăila, județul Brăila
Expiră in 2023-10-02


Anunt


femeie de serviciu, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1 post.
paznic, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1 post.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și ocupării funcției contractuale sunt:
Condiţii specifice de participare la concurs Îngrijitor:
1. Studii de specialitate**: medii sau generale;
2. Perfecționări (specializări): absolvent curs igienă;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității de învățământ, disponibilitate pentru muncă în echipă, disponibilitate pentru program prelungit;
4. Vechime: nu se solicită vechime în domeniu.
Condiţii specifice de participare la concurs: Paznic:
1. Studii de specialitate: studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat;
2. Perfecționări (specializări): Certificat de absolvire a cursului de agent de pază;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității de învățământ, disponibilitate pentru muncă în echipă, disponibilitate pentru program prelungit;
4 Vechime: nu se solicită vechime în domeniu.
Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor și paznic este următorul:
– Selecţia dosarelor: 04.10.2023;
– Afișare rezultate inițiale: 05.10.2023 ora 1600, la sediul instituţiei;
– Depunere contestații: 06.10.2023 între orele 800 – 1000
– Afișare rezultate finale selecție dosare: 09.10.2023 ora 1500
– Proba scrisă: 10.10.2023 începând cu ora 1000
– Afișare rezultate inițiale proba scrisă: 11.10.2023 ora 1600
– Depunere contestații proba scrisă: 12.10.2023 între orele 800 – 1000
– Soluționare contestații proba scrisă și afișare 13.10.2023 ora 1600
– Proba practică: 16.10.2023 începând cu ora 1200
– Afișare rezultate proba practică: 17.10.2023 ora 1600
– Susținere interviu: 18.10.2023 începând cu ora 900
– Afișare rezultate inițiale proba interviu: 18.10.2023 ora 1600
– Depunere contestații proba interviu: 19.10.2023 între orele 0800 – 1000
– Soluționare contestații interviu și afișare rezultate finale concurs 20.10.2023 ora 1400.
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Colegiul Național ,,Ana Aslan”, cu sediul în Brăila, strada Calea Călărașilor nr. 307A, județul Brăila, compartimentul resurse umane, telefon: 0239611190, persoană de contact Radu Ionica: e-mail: aslanana@yahoo.com.