Farmacist sef


Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf.Andrei"
Expiră azi


Anunt


Farmacist Sef – 1 post, La concurs se pot prezenta farmacisti cu minim 2 ani experienta profesionala,
Publicarea anuntului – 18.09.2023
Depunerea dosarelor de concurs 10 zile lucratoare de la aparitia anuntului
Termen limita – 03.10.2023 – ora 12.00
Data selectiei dosarelor si analiza si evaluarea activitatii profesionale ( proba D) anexa 3 – 04.10.2023
Data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor si analiza si evaluarea activitatii profesionale (proba D) anexa 3 – 05.10.2023
Data limita depunere contestatii la rezultatul selectiei dosarelor si analiza analiza si evaluarea activitatii profesionale ( proba D) anexa 3 – 06.10.2023 – ora 15.00
Data afisarii rezultatelor contestatiilor referitoare la selectia dosarelor si analiza analiza si evaluarea activitatii profesionale (proba D) anexa 3 – 09.10.2023 – ora 15.00
Proba scrisa – 10.10.2023 – ora 10
Afisare rezultate la proba scrisa – 10.10.2023
Data limita de depunere contestatii la proba scrisa – 11.10.2023 – ora 15.00
Afisare rezultate la contestatiile depuse pentru proba scrisa – 12.10.2023 – ora 15.00
Proba practica – 10.2023 – ora 10
Afisare rezultate la proba practica – 16.10.2023
Data limita de depunere eventuale contestatii la proba practica – 17.10.2023 – ora 15.00
Afisare rezultate solutionare contestatii la proba practica – 18.10.2023 – ora 15.00
Afisare rezultate finale – 19.10.2023 – ora 15.00
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare la sediul spitalului si pe site-ul instituției.
Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Andrei” Com.Valea Iasului, Jud Arges, tel: 0248724431, Email. runos@spviasului.ro