Expert și consultant * (3 posturi)


Consiliul Legislativ
Anuntul a expirat


Consiliul Legislativ, în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, organizează în data de 7 februarie 2023, ora 1000 un concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante, funcţii publice de execuţie, asimilate funcțiilor publice parlamentare, astfel:

  1. un post vacant de expert, asimilat expertului parlamentar, funcție publică de execuție, în cadrul Sectorului de legislație bugetară, fiscală și monetară– Secția drept public;
  2. un post vacant de expert, asimilat expertului parlamentar, funcție publică de execuție, în cadrul Sectorului de legislaţie a muncii şi a securităţii sociale– Secția de drept privat;
  3. un post vacant de consultant, asimilat consultantului parlamentar, funcție publică de execuție, în cadrul Sectorului de legislație economică – Secția de drept privat.
  • Candidaţii trebuie să aibă studii juridice, finalizate cu diplomă de licență, iar pentru funcția de expert minim 5 ani vechime în specialitate.

Etapele de desfăşurare ale concursului sunt:

  • probă suplimentară eliminatorie privind utilizarea calculatorului 30 ianuarie 2023, ora 1000 ;
  • probă scrisă 7 februarie 2023, ora 1000
  • interviu 13 februarie 2023, ora 1000

Dosarele de concurs vor fi depuse până la data de 26 ianuarie 2023, ora 1200, la sediul Consiliului Legislativ.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Relaţii suplimentare privind concursul, tematica şi bibliografia vor fi afişate pe site-ul Consiliului Legislativ, la adresa www.clr.ro sau pot fi furnizate prin telefon la numărul 021/414.2033.

Consiliul Legislativ – Palatul Parlamentului – Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sectorul 5, corp B1, telefon 021/414.20.33.

Document atașat