Expert învatamant


Autoritatea Națională pentru Calificări
Anuntul a expirat


Anunt


CUI 28911460

Autoritatea Națională pentru Calificări
organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de EXPERT ÎNVĂȚĂMÂNT gr.IA

În conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacantă, din cadrul instituției, astfel:

Condițiile generale pentru ocuparea postului de Expert învățământ gr.IA(1 post):
– studii universitare, absolvite cu diplomă de licență;
– vechime în muncă minimum 10 ani;
– vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani;
– cunoștințe avansate limba engleză – scris, citit, vorbit.

Condițiile specifice și bibliografia pentru participarea la concurs sunt afișate pe site-ul ANC http://www.anc.edu.ro/.
Condiții de desfășurare a concursului:
Înscrierile la concurs se fac la sediul Autorității Naționale pentru Calificări, str. P-ța Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, Intrarea B, etajul 2, cam. 15, sector 1, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a și într-un cotidian de largă circulație.
Concursul se va desfășura la sediul ANC, conform următorului calendar:
– 27 septembrie 2023, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 29 septembrie 2023, ora 11.30: proba scrisă
– Interviul se susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere se afișează la sediul ANC și pe site-ul http://www.anc.edu.ro/. Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse umane-Salarizare, telefon 021 313 00 50/51/52 interior 9009.