eXPERT GRAD I


DIRECTIA jUDETEANA DE STATISTICA IALOMITA
Anuntul a expirat


Anunt


Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare conform programului de lucru al DJS Ialomita, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției (avizier): DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA IALOMITA,email-ul tele@ialomita.insse.ro, Feraru Alina Daniela persoana care asigura secretariatul comisiei de concurs, numarul de telefon 0243/213260.