Expert


Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, cu sediul în Brăila, str. Mărășești nr. 1, județul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante, de execuție, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Expert, gradul I (COR 263102)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Birou Financiar – Contabilitate și Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
– Studii: superioare de lungă durată în domeniul științelor economice.
– Vechime în specialitatea studiilor absolvite: 6 ani și 6 luni.
– Cunoştințe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Nivel mediu; competențe atestate în utilizarea calculatorului.

Etape Concurs: pentru ocuparea postului vacant vor fi 3 etape succesive, după cum urmează:
• selecția dosarelor de înscriere;
• proba scrisă;
• interviul.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 15.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, cu sediul în Brăila, str. Mărășești nr. 1, județul Brăila Termen-limită: 29.09.2023, ora 14.00
3. Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecției dosarelor 04.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 04.10.2023, ora 11.00-14.00
6. Afişarea rezultatului soluționării contestațiilor 05.10.2023, ora 10.00
7. Susținerea probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, ora 11.00-14.00
10. Afişarea rezultatului soluționării contestațiilor 11.10.2023, ora 10.00
11. Susținerea interviului 12.10.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului după susținerea interviului 12.10.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului 13.10.2023, ora 11.00-14.00
14. Afişarea rezultatului soluționării contestațiilor 16.10.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0239/612.104 și pe website: www.vespasianlungu.ro, persoană de contact: Cărbunaru Silvia Luminița, având funcția de referent de specialitate.