expert


SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
Expiră azi


Anunt


Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de expert (S) pe perioadă determinată, în cadrul Biroului Erasmus+ din SNSPA.
Condiţii specifice de ocupare a postului
 Minimum 1 an vechime în muncă;
 Studii universitare de licență în științe administrative, științe politice, relații internaționale și studii europene, comunicare și relații publice sau management;
 Experiență în organizarea de evenimente majore/ cu vizibilitate națională și internațională pentru tineri, studenți și alte evenimente relevante pentru activitatea universității;
 Experiență în activități de promovare a programelor de tip Erasmus sau alte programe internaționale dedicate studenților și profesorilor;
 Competențe lingvistice de limba engleză – nivel mediu sau avansat.
Calendarul concursului

Nr. crt. Activității Data
1 Publicarea anunţului 13.09.2023
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 18.09.2023-29.09.2023
Luni-joi in intervalul 830-1530
Vinerea in intervalul 830-1330
3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 05.10.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023
7 Susţinerea probei scrise 16.10.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 17.10.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 18.10.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.10.2023
11 Susţinerea interviului 20.10.2023
12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 23.10.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 24.10.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.10.2023
15 Afişarea rezultatului final al concursului 26.10.2023
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177170; 0372177180
web site: www.snspa.ro;
e_mail: resurse.umane@snspa.ro
Persoana de contact: Steluța Pătru