Examen de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari


Consiliul Superior al Magistraturii șl Institutul Național al Magistraturii
Expiră in 15 zile, 12 ore


Consiliul Superior al Magistraturii

Prin Hotărârea plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 140/2022, s-a aprobat organizarea examenului de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, la București, în perioada 11 noiembrie 2022 -19 aprilie 2023, în condițiile art. 25 și următoarele din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 103/2019.

La concurs participă judecătorii și procurorii stagiari, precum și personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public, Institutului Național al Magistraturii, Inspecției Judiciare și Ministerului Justiției.

Se pot înscrie la examen judecătorii și procurorii stagiari, respectiv personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor al căror stagiu se va împlini până în ultima zi a examenului de capacitate.

înscrierea la examenul de capacitate se face în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului, respectiv până la data de 11 ianuarie 2023 inclusiv, conform calendarului de desfășurare a examenului aprobat.

înscrierea candidaților se realizează în format online, la adresa https://emap.csm1909.ro/CandidateFolder.aspx, prin intermediul platformei informatice puse la dispoziție de Consiliul Superior al Magistraturii.

Cererile de înscriere se depun, totodată, și la Consiliul Superior al Magistraturii.

La cerere se anexează:

 • diploma de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, în copie;
 • referatele de evaluare și avizul consultativ al președintelui curții de apel sau, după caz, al procurorului general al parchetului de pe lângă acestea;
 • fișa de stagiu, în original.

Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor va anexa referatul de evaluare întocmit de către conducătorul compartimentului în care stagiarul își desfășoară activitatea, avizat de conducerea instituției în cauză’

Examenul de capacitate constă în verificarea cunoștințelor teoretice și practice, prin probe scrise și orale.

Probele scrise constau în lucrări cu subiecte distincte, pentru judecători și procurori, inclusiv soluționarea unor spețe și redactarea de lucrări cu caracter practic, în funcție de specificul activității candidaților, și se susțin la următoarele materii:

 • drept civil;
 • drept procesual civil;
 • drept penal;
 • drept procesual penal.

Probele scrise se vor susține pe parcursul a două zile, respectiv 11 și 12 februarie 2023, conform calendarului de desfășurare a examenului aprobat.

Probele orale se susțin în perioada 1 aprilie 2023 – 18 aprilie 2023, la următoarele materii: fundamentele constituționale ale statului de drept, instituțiile de bază (din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal și dreptul procesual penal), organizarea judiciară și Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.

Personalul de specialitate juridică asimilat Judecătorilor șl procurorilor optează, prin cererea de înscriere la examenul de capacitate, pentru susținerea probelor scrise și orale, fie împreună cu judecătorii, fie împreună cu procurorii, lucrările cu caracter practic pe care le vor susține urmând să fie particularizate în funcție de instituțiile de la care provin.

Pe durata desfășurării probelor scrise și orale este permisă consultarea legislației relevante aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Nu se acceptă în timpul examenului ediții comentate sau adnotate ale legislației menționate. De asemenea, nu sunt acceptate exemplare ale acesteia cu mențiuni proprii pe margine.

Examenul se va desfășura după următorul calendar:

 • 11 noiembrie 2022 – publicarea și comunicarea datei, locului, modului de desfășurare a calendarului de desfășurare, a tematicii și bibliografiei examenului, precum și a cererii de înscriere tipizate;
 • 11 ianuarie 2023 – ultima zi de depunere a cererilor de înscriere;
 • 16 ianuarie 2023 – publicarea și transmiterea în vederea afișării a listelor cu candidați! care îndeplinesc condițiile legale de participare la examen;
 • 18 ianuarie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor de către candidații respinși în urma verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la examen, la Consiliul Superior al Magistraturii sau la curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea;
 • 19 ianuarie 2023 – 26 ianuarie 2023 – soluționarea contestațiilor de către secțiile Consiliului Superior al Magistraturii;
 • 27 ianuarie 2023 – publicarea și trimiterea în vederea afișării a listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la examen;
 • 11 și 12 februarie 2023 – susținerea probelor scrise:
 • 11 februarie 2023 – drept civil și drept procesual civil;
 • 12 februarie 2023 – drept penal și drept procesual penal;
 • 13 februarie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor la barem;
 • 14 februarie 2023 – 16 februarie 2023 – soluționarea contestațiilor la barem;
 • 17 februarie 2023 – publicarea baremelor definitive;
 • 22 februarie 2023 – publicarea motivării soluționării contestațiilor la barem;
 • 16 martie 2023 – publicarea și trimiterea în vederea afișării a rezultatelor obținute la probele scrise;
 • 20 martie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatele obținute la probele scrise;
 • 21 martie 2023 – 27 martie 2023 – soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatele obținute la probele scrise;
 • 28 martie 2023 – publicarea și transmiterea în vederea afișării a rezultatelor finale obținute la probele scrise;
 • 01 aprilie 2023 – 18 aprilie 2023 – susținerea probelor orale;
 • 19 aprilie 2023 – publicarea și transmiterea în vederea afișării a rezultatelor finale obținute la examenul de capacitate, înscrise în tabelul de clasificare a candidaților.

Calendarul este estimativ și poate suferi modificări în funcție de numărul candidaților sau alte cauze obiective.

Relații suplimentare se pot obține de pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii șl Institutului Național al Magistraturii (web: www.csm1909.ro; www.inm-lex.ro).