ELECTRICIAN, SPĂLĂTOREASĂ și ÎNGRIJITOR


Centrul Medico-Social Pechea, județul Galați
Anuntul a expirat


Anunt


Centrul Medico-Social Pechea, cu sediul în Pechea, Str. Suhurlui, nr. 81, jud. Galați, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: ELECTRICIAN
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 POST VACANT
NIVELUL POSTULUI: FUNCTIE EXECUTIE
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: ADMINISTRATIV SI DESERVIRE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ORE PE ZI; 40 ORE PE SAPTAMANA
PERIOADA: NEDETERMINATA

DENUMIREA POSTULUI: SPALATOREASA
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 POST VACANT
NIVELUL POSTULUI: FUNCTIE EXECUTIE
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: ADMINISTRATIV SI DESERVIRE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ORE PE ZI; 40 ORE PE SAPTAMANA
PERIOADA: NEDETERMINATA

DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 POST VACANT
NIVELUL POSTULUI: FUNCTIE EXECUTIE
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: ADMINISTRATIV SI DESERVIRE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ORE PE ZI; 40 ORE PE SAPTAMANA
PERIOADA: NEDETERMINATA

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Electrician sunt:
Studii: Generale sau studii medii
Studii de specialitate in domeniul electric atestate cu diploma de absolvire/
certificate de competente profesionale cu specializarea electrician
Vechimea în muncă: Vechime in munca : 10 ani, vechime in functia de electrician cu autorizatie ANRE : 6 ani

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Spălătoreasă sunt:
Studii: Generale sau studii medii
Vechimea în muncă: 10 ANI

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Îngrijitor sunt:
Studii: Generale sau studii medii
Vechimea în muncă: 10 ANI

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 08.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Centrul Medico-Social Pechea, cu sediul în comuna Pechea, Str. Suhurlui, nr. 81, jud. Galați 22.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 10.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 10.00
11. Susţinerea interviului 06.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 09.10.2023, ora 10.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 10.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 11.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Centrului Medico -Social Pechea din localitatea Pechea, str Suhurlui nr 81, judetul Galati , telefon :0337.521.001 , persoană de contact: Neagu Paul, funcția – consilier juridic -secretar comisie concurs.