Educator 1 (0,5 normă)


Comuna Panaci, județul Suceava
Anuntul a expirat


Anunt


Comuna Panaci, cu sediul în comuna Panaci, str. Principala, nr. 297, judetul Suceava, cod postal: 727405, tel: +40-0230-576525, fax: +40-0230-576653, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Educator 1
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Centrul de zi din sat Coverca, comuna Panaci, judeţul Suceava
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• Studii: superioare de scurtă durată pentru calificarea de educator;
• Vechimea în muncă: minim 2 ani;
• Vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
1. Publicarea anuntului 11.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Comuna Panaci, cu sediul în comuna Panaci, str. Principala, nr. 297, judetul Suceava, cod postal: 727405 25.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 27.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 03.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 05.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 05.10.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.10.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 06.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.panaci.ro, persoană de contact: Cozan Vasile, funcția: primar, având numărul de telefon 0746.833.478.