Economist specialist I A


Spitalul Clinic Judetean de Urgență Sibiu
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul Clinic Judetean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, jud. Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Economist specialist I A
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ:
– Serviciul Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: superioare în domeniul economic
-Vechimea în specialitate: minim 6 ani și 6 luni
-Experiență în instituții publice: minim 5 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 14.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, jud. Sibiu 28.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 02.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 12.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 13.10.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.scjus.ro, persoană de contact: Man-Lăzureanu Bianca-Ioana funcția economist, având numărul de telefon 0269.215.050 – interior 305.