ECONOMIST DEBUTANT


SPITALUL ORASENESC GAESTI
Expiră maine


Anunt


– 1 post vacant de economist debutant cu normă întreagă, pe durată nedeterminată la Biroul Achizitii Publice, Contractare
Condiţii specifice de participare la concurs:
1.Nivelul studiilor: diploma licenta
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: punctualitate, atenție la detalii, spirit de observație dezvoltat; stabilitate și mobilitate a atenției; rigurozitate în respectarea regulilor și instrucțiunilor; capacitate de comunicare interactivă și de lucru în echipă; rezistență la stres; aptitudini de planificare și organizare a operațiilor și activităților.

Calendarul de desfasurare a concursului – termenul de depunere a dosarelor – 15.09.2023- 28.09.2023, ora 15, la sediul instituţiei;
Nr.crt. Activitatea Data si ora
1 Depunerea dosarelor de participare la concurs Pana la 28,09,2023 ora 15,00
2 Selectia dosarelor candidatilor
29,09,2023 ,ora 10,00
3 Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor
29,09,2023, ora 12,00
4 Depunerea contestatiilor privind re-zultatele selectiei dosarelor 02,10,2023, ora 12,00
5 Afisarea rezultatului solutionarii contes-tatiilor 03,10,2023, ora 12,00
6 Proba scrisa
06,10,2023, ora 09,00
7 Afisarea rezultatelor la proba scrisa
06,10,2023, ora 14,00

8 Depunerea contestatiilor privind re-zultatele la proba scrisa 09,10,2023, ora 12,00
9 Afisarea rezultatului solutionarii contes-tatiilor 10,10,2023, ora 14,00
10 Proba interviu
11,10,2023, ora 09,00

11 Afisarea rezultatelor la interviu
11,10,2023, ora 14,00
12 Depunerea contestatiilor privind re-zultatele la interviu 12,10,2023, ora 12,00
13 Afisarea rezultatului solutionarii contes-tatiilor 12,10,2023, ora 14,00
14 Afisarea rezultatului final al concursului
13,10,2023, ora 10,00

Informatii suplimentare pot fi solicitate, in perioada de inscriere, in fiecare zi lucratoare, in in-tervalul orar 08.00 – 12.00, la sediul spitalului- serviciul RUNOS, la telefon 0770719925 si la adresa de e-mail runos @spitalulgaesti.ro