ECONOMIST


Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău, organizează concurs pentru ocuparea postului unic definitiv vacant, corespunzător funcției contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, de economist în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Relații cu Publicul, Administrativ – Achiziții din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție, precum și calendarul desfășurării concursului sunt:
– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe economice
– Certificat absolvire curs acreditat de expert achiziții publice
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:
Concursul se va desfăşura la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău – Ialomiţa, din mun. Buzău, str. Bucegi, nr. 20 bis, Jud. Buzău, după următorul calendar:

02.10.2023, ora 16:00 – data limită de depunere și înregistrare a dosarelor de participare la concurs;
03.10.2023, ora 16:00 – selecția dosarelor și afișarea rezultatelor la etapa de selecție a dosarelor;
04.10.2023, ora 16:00 – termen de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor;
05.10.2023, ora 16:00 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la selecția dosarelor;
10.10.2023, ora 12:00 – data și ora de desfășurare a probei scrise;
11.10.2023, ora 16:00 – termen de afișare a rezultatelor la proba scrisă;
12.10.2023, ora 16:00 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise;
13.10.2023, ora 16:00 – termen de afișare a rezultatelor privind contestațiile la rezultatele probei scrise;
16.10.2023, ora 12:00 – data și ora de desfășurare a interviului;
17.10.2023, ora 16:00 – termen de afișare a rezultatelor la interviu;
18.10.2023, ora 16:00 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatele interviului;
19.10.2023, ora 16:00 – termen de afișare a rezultatelor privind contestațiile la rezultatele interviului;
20.10.2023, ora 16:00 – termen de afișare a rezultatelor finale ale concursului.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, din Mun. Buzău str.Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău, la Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și Administrativ sau la numărul de telefon 0238/725446, interior 127.