documentarist S debutant


Universitatea ”Ovidius” Constanța
Anuntul a expirat


Anunt


1 post de DOCUMENTARIST S DEBUTANT – în cadrul Serviciului de Relații cu Utilizatorii – Biblioteca Universitară „Ioan Popișteanu”

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale:
a) studii superioare ciclul I și II Bologna sau absolvent al învățământului superior de lungă durată, diploma de licență în domeniile Filologie sau Istorie sau alte domenii înrudite din domeniul fundamental Științe Umaniste și Arte, cu obligativitatea absolvirii unor cursuri postuniversitare de Biblioteconomie sau echivalente, în termen de 2 ani de la angajare;
b) vechime minimă în specialitatea studiilor – nu necesită vechime în specialitate;
c) cunoștințe de utilizare și operare a calculatorului – probate printr-un atestat / certificat, fie vor fi verificate în cadrul probelor de concurs;
d) cunoștințe de limba engleză – cunoștințe care vor fi verificate în cadrul probelor de concurs;
e) alte cerințe specifice:

• capacitate de analiză și sinteză;
• adaptare dinamică la sarcinile de serviciu și rezistență la stres;
• spirit de inițiativă;
• abilități de comunicare și de lucru în echipă;
• responsabilitate și bună organizare.

Calendarul de concurs

12.09.2023 Publicare anunț
13.09.2023-26.09.2023 Depunere dosare de concurs
27.09.2023 Selecția dosarelor de concurs
28.09.2023 Afișarea rezultatelor la proba de selecţie a dosarelor de concurs
29.09.2023 Depunerea contestațiilor la proba de selecţie a dosarelor
02.10.2023 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
04.10.2023 Proba scrisă – ora 10, bld. Mamaia nr.124
05.10.2023 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
06.10.2023 Depunerea contestațiilor la proba scrisă
09.10.2023 Soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor contestațiilor
10.10.2023 Proba de interviu -ora 10, bld. Mamaia nr.124
10.10.2023 Afișarea rezultatelor la proba de interviu
11.10.2023 Depunerea contestațiilor la proba de interviu
12.10.2023 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor contestațiilor
12.10.2023 – REZULTATE FINALE

Depunerea dosarelor de concurs se face la Direcția Resurse Umane și Salarizare – Serviciul Personal și Statistică – Cămin C1 – camera 14, B-dul Mamaia 124 cu programare la telefon 0241-606441. Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 26.09.2023, ora 16.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției noastre, https://www.univ-ovidius.ro/uoc/concursuri-angajare/didactic-auxiliar. Relații suplimentare la telefon 0241-606441.