doctorand


Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr.28, jud. Cluj, organizează, în baza H.G. nr. 1336/2022, concurs pentru ocuparea unui post contractual de Doctorand, studii superioare,vacant, normă întreagă, perioadă determinată până la data de 30.09.2024, din cadrul structurii: proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta C9, Investiția I8, Contractul de finanțare nr. 760071/23.05.2023, cod CF 121/15.11.2022, cu tiltul “New frontiers in adaptive modular robotics for patient-centered medical rehabilitation – ASKLEPIOS”.
B.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– nivelul studiilor – Doctorand;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –
– 1.Studii de specialitate : Doctorand
– 2.Perfecţionări (specializări ):
Inginer cu specializare în inginerie mecanică/mecatronică/automatică/robotică
Proiectare CAD
Cunoștinte în domeniul roboticii
Specializările în inginerie medicală reprezintă un avantaj
3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel ):
a.Operare: Pachetul Windows + Office
b.Programare: MATLAB, Visual Studio
c.Proiectare: orice sistem CAD/CAM
4.Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute :
a.Engleza
5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare :
a.Lucrul în echipă
b.Proiectarea mecanică
c.Dezvoltarea de algoritmi optimizați
d.Elemente de comandă multi-modală cu interacțiune activă om-mașină
e.Simularea avansată a mecanismelor
f.Elemente de inteligență artificială
g.Optimizare multicriterială
h. Diseminarea eficientă a rezultatelor cercetării.;
Bibliografia si Tematica sunt cele anexate.
D. Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– Data limită de transmitere a documentelor în vederea înscrierii la concurs:03.10.2023 ora 15.30, la Biroul Personal, str. Memorandumului nr.28, sala 309 sau online la adresa: resurse.umane@staff.utcluj.ro
Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. IMPORTANT: În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz.
Afișarea rezultatului selecției dosarelor: 05.10.2023
Data limită de depunere a contestațiilor la selecția dosarelor: 06.10.2023
Data limită de afișare a rezultatelor la contestațiile privind rezultatul selecției dosarelor: 09.10.2023 Proba scrisă: 11.10.2023, ora 09.00, B-dul Muncii nr. 103-105
Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 11.10.2023
Termenul limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă: 12.10.2023
Termenul limită de soluționare a contestațiilor la proba scrisă: 12.10.2023
Interviul: 18.10.2023, ora ora 09.00, B-dul Muncii nr. 103-105
Afișarea rezultatelor la interviu: 18.10.2023
Termenul limită de depunere a contestațiilor la interviu: 19.10.2023
Termenul limită de soluționare a contestațiilor la interviu: 19.10.2023
Data limită de afișare a rezultatului final: 20.10.2023