Director medical


Spitalul Orăşenesc „Dr. Valer Russu” din Luduș, județul Mureș
Anuntul a expirat


Managerul Spitalului Orășenesc „Dr. Vaier Russu”, Luduș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului nr. 284/2007, completat cu Ordinul nr. 954/2017, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, post vacant, perioadă determinată, după cum urmează:

  • Denumirea postului: director medical.
    • nivelul studiilor: sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină
    • sunt confirmați cel puțin ca medic specialist
    • vechimea în specialitatea studiilor: au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data, ora, locul de desfășurare:

13.07.2022, ora 12.00 – susținere test-grilă;

19.07.2022, ora 12.00 – susținere proiect;

07.2022, ora 08.00 – susținere interviu de selecție, sediul unității din Luduș, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 20, județul Mureș.

Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs/examen: 05.07.2022, ora 14.00.

Date contact secretar comisie: Biroul R.U.N.O.S., telefon 0265411889, int. 2.