Director medical


Spitalul Muncipal de Urgență Roman, județul Neamț
Anuntul a expirat

Spitalul Muncipal de Urgență Roman cu sediul în loc Roman, str. Tineretului, nr. 28-30, jud. Neamț, organizează concurs pentru ocuparea  funcției de director medical, aprobat prin Ordinul 284/2007 modificat cu Ordinul 954/2017.

Denumirea postului – director de medical

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină și certificat de medic specialist/primar

-vechime necesară ocupării postului:- au minimum 5 ani vechime în specialitate

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– data de 01.03.2023, ora 1100, test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului-  la sediul administrativ

– data de 06.03.2023, ora 11,00 susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului

– data de 09.03.2023, ora 11,00 interviul de selecție

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  21.02.2023, ora 1530, la sediul Administrativ.

Date contact:  tel 0731/665.522.

Document atașat