Director medical


Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae”, Roman, județul Neamț
Anuntul a expirat


Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae”, Roman, cu sediul în Roman, str. Ion Nanu nr. 4, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant:

 • 1 post de director medical în cadrul Compartimentului comitet director, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007, actualizat

Concursul se va desfășura la sediul unității din Roman, str. Ion Nanu nr. 4, astfel:

 • data-limită de depunere a dosarelor: 30.09.2022, ora 15.00;
 • proba scrisă: în data de 10.10.2022, ora 11.00;
 • susținerea proiectului de specialitate: în data de 13.10.2022, ora 10.00;
 • proba interviu: în data de 17.10.2022, ora 10.00.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin ca medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Șl sâ îndeplinească una dintre următoarele condiții, conform art. 181 alin. (4), titlul VII, capitolul III din Legea hr. 95 din 14 aprilie 2006 (republicată) privind reforma în domeniul sănătății:

 1. să fie medic specialist sau primar în specialitatea sănătate publică și management;
 2. să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată;
 3. să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Rectificare conform MO partea a III-a, nr. 1099/26.09.2022.

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

 

Candidații vor depune dosarele de participare la concura până la data de 30.09.2022, ora 15.00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul unității, persoană de contact – Nechifor Delia, telefon 0721216765, e-mail: salarizare.spsnroman@gmail.com.

Documente atașate