Director medical


Spitalul Clinic Județean de Urgență Braşov
Expiră in 12 zile, 14 ore


Spitalul Clinic Județean de Urgență, cu sediul în Brașov, strada Calea București nr.25-27, județul Brașov,  organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, perioadă determinată, conform Ordinului nr. 284/2007 completat cu Ordinul nr. 954/2017, funcţie specifică comitetului director.

  • Denumirea postului – director medical

Condiții specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor – superioare cu diplomă de licență în medicină, specializarea medicină;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5ani în specialitate.

Data, ora și locul de desfăsurare a concursului:

  • proba scrisă în data de 20 februarie 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
  •  susţinerea proiectului de specialitate în data de 22 februarie 2023, ora 9.00, la sediul instituției;
  •  proba de interviu în data de 22 februarie 2023, ora 14.00, la sediul instituției.

Data limită pană la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 10 februarie 2023, ora 14, la sediul instituției.

Conform Ordinului MS nr.954/2017, art.4 (1) dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului.

Date contact: Niță Mihaela, telefon: 0268.320.022/294.

Documente atașate

bibliografie_dir.med

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov_dir.medical

Teme cadru Director Medical