Director medical


Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, Iași
Anuntul a expirat

Managerul Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director medical în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 284/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

La concurs se pot înscrie candidații care:

  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină,
  • sunt confirmaţi medic specialist sau medic primar și au vechime minimum 5 ani în specialitatea.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iaşi, B-dul Carol I, nr. 50, în data de 07.04.2023, ora 9.00 (prima probă),

iar data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 31 martie 2023.

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs: telefon 0232/267.555, interior 105.

Document atașat