Director medical și director financiar-contabil


Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, București
Expiră in 13 zile, 16 ore


Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, București, organizează concurs concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 954/2017, după cum urmează:

  1. 1 (un) post director medical, confirmat cel puțin medic specialist, minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă, nivel studii S;
  2. 1 (un) post director financiar-contabil, cu cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor, cu certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu, nivel studii S.

Concursul se va desfășura la sediul unității în Bd. Aviatorilor nr. 34-38, conform calendarului următor:

  • data-limită depunere dosare26 august 2022, ora 13.00;
  • selecția dosarelor – 29 august 2022;
  • proba scrisă – 05 septembrie 2022, ora 11.00;
  • susținere orală a proiectului de specialitate – 08 septembrie 2022, ora 11.00;
  • interviul de selecție – 09 septembrie 2022, ora 11.00.

Detalii privind condițiile specifice, tematica și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a institutului: www.parhon.ro/concursuri

Relații suplimentare se pot obține la Secretariatul unității, telefon: 021/317.20.41, int. 181.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, București, Bd Aviatorilor nr. 34-38, sectorul 1, telefon 021/317.20.41, int. 101, 154.