DIRECTOR MEDICAL


SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Braşov organizează, în conformitate cu art.2, art.5 din Ordinul nr.284/2007, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea postului vacant de director medical, absolvent de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină, trebuie să fie medic specialist sau medic primar și să aibă o vechime de minimum 5 ani vechime în specialitate.
Concursul se organizează la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Braşov, Aleea Dealul Spirii, nr.12, Braşov – test-grilă/ lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului: 11 octombrie 2023, ora 10, proiect de specialitate: 16 octombrie 2023, ora 10,00, interviu de selecție: 17 octombrie 2023, ora 10,00. Dosarele de înscriere se depun până în data de 03 octombrie 2023, până la ora 15,00.
Relaţii suplimentare:Birou RUNOS; telefon: 0268/477011, interior 206; website: www.pneumologie.ro.