director medical


Spitalul Oraș Panciu, judetul Vrancea
Expiră in 2023-10-02


Anunt


În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017,
Spitalul Oraș Panciu, cu sediul în Panciu, strada Nicolae Titulescu, numarul 99 , judetul Vrancea, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:
– 1 post de director medical, contracual vacant pe perioada determinata de 4 ani
denumirea postului: director medical
numarul posturilor: 1 post vacant
nivelul posturilor: functie de conducere
structura spitalului
durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 ore pe saptamana
perioada: determinata

Criteriile specifice sunt următoarele:

1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Calendarul desfasurarii concursului / examenului :

1. Publicarea anuntului 18.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Oraș Panciu, cu sediul în Panciu, strada Nicolae Titulescu, numarul 99 , judetul Vrancea. 02.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 04.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 10.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 11.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 15.00
11. Susţinerea orală a proiectului de specialitate 12.10.2023, ora 13.00
12. Afişarea rezultatului susţinere orală a proiectului de specialitate 13.10.2023, ora 09.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele proiectului de specialitate 13.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor proiect de specialitate 13.10.2023, ora 15.00
15. Susţinerea interviului de selecţie 16.10.2023, ora 13.00
16. Afişarea rezultatului interviului de selecţie 17.10.2023, ora 10.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele proiectului de specialitate 17.10.2023, ora 13.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor proiect de specialitate 17.10.2023, ora 15.00
19. Afisarea rezultatelor finale 18.10.2023, ora 12.00

Bibiografia pentru concurs /examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Oras Panciu şi se publică pe site-ul spitalului .
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0237275600/interior 112,sau 119 – Biroul Resurse Umane, website: www.spitalpanciu.ro, persoana contact CRISTIAN CONSTANTA, functie REFERENT 1A.