Director medical


Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea”, Marghita, județul Bihor
Anuntul a expirat


Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea”, Marghita, organizează concurs pentru ocuparea următorului post de conducere vacant specific Comitetului director, conform O.M.S. nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la O.M.S.P. nr. 284/2007:

 • director medical.

Condiții:

 • absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați ca medic specialist sau medic primar;
 • au vechime de minimum 5 ani în specialitate.

Concursul/examenul se va desfășura la sediul unității din Str. Eroilor nr. 12-14 (locul de desfășurare a ședinței raportului de gardă), în perioada 08.12.2022 – 16.12.2922, începând cu ora 10.00 (zece).

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

 • termen-limită depunere dosare – 25.11.2022, ora 15.00
 • afișarea rezultatului verificării dosarelor- 29.11.2022, ora 16.00
 • termen depunere contestații privind rezultatul verificării – 02.12.2022, ora 15.00
 • soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatului – 05.12.2022, ora 16.00
 • test-grilă – 08.12.2022, ora 10.00
 • afișarea rezultatului pentru testul-grilă – 08.12.2022, ora 16.00
 • termen depunere contestații pentru proba scrisă – 09.12.2022, ora 15.00
 • soluționare contestații, afișare rezultat proba scrisă – 12.12.2022, ora 15.00
 • susținerea proiectului de specialitate – 13.12.2022, ora 00
 • interviul de selecție – 13.12.2022, ora 15.00
 • afișarea rezultatului final – 14.12.2022, ora 12.00
 • termen depunere contestații – 15.12.2022, ora 12.00
 • soluționarea contestațiilor si afișarea rezultatului final – 16.12.2022, ora 12.00.

Datele de contact ale persoanelor care asigură secretariatul comisiilor de concurs: telefon 0259.362.309/122.