Director medical


Spitalul Municipal Aiud, județul Alba
Expiră in 14 zile, 16 ore


Spitalul Municipal Aiud, cu sediul în municipiul Aiud, Strada Spitalului nr. 2, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următorului post, conform Ordinului nr. 284/2007, completat cu Ordinul nr. 954/2017, funcție specifică comitetului director.

  • Denumirea postului – director medical – post contractual vacant pe perioadă determinată.

Condiții specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor – absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani vechime în specialitate.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • proba scrisă în data de 12.09.2022, ora 10.00, la sediul instituției;
  • proba practică în data de 14.09.2022, ora 10.00, la sediul instituției;
  • proba interviu în data de 16.09.2022, ora 10.00, la sediul instituției.

Data-limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 02.09.2022, la sediul instituției.

Date contact: Bogin Georgeta, telefon 0751/198.739.

document atașat