Director medical


Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din București
Anuntul a expirat


Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, cu sediul în București, șos. Panduri nr. 22, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de director medical.

Concursul se va desfășura la sediul INEMRCM, astfel:

  • 07.2022, ora 10.00 – proba scrisă;
  • proiect de specialitate depus până pe 24.06.2022 și susținut în data de 07.07.2022, la ora 10.00;
  • proba interviu se va susține în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii proiectului de specialitate; data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele de la susținerea proiectului de specialitate.

înscrierile se fac până pe 24.06.2022, ora 14.00, în cadrul S.R.U.N.O.S.

Condiții participare:

  • proiect de specialitate;
  • să îndeplinească condițiile generale prevăzute în 3 din H.G. nr. 286/2011;
  • diplomă licență domeniul medicină – specializarea expertiză medicală a capacității de muncă;
  • certificat medic primar – expertiză medicală a capacității de muncă;
  • atestat în managementul serviciilor de sănătate;
  • 5 ani vechime în specialitate.

Informații suplimentare se pot obține în cadrul S.R.U.N.O.S. sau la tel. 021.2000.736.