DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV ADJUNCT


Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I L Caragiale București
Expiră azi


Anunt


UNATC „ I L Caragiale” organizează concurs conform H.G. nr. 1336/2022 pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
Director General Administrativ Adjunct, normă întreagă, 8 ore/zi, un post, perioadă nedeterminată.
Condiții specifice :
– absolvent/ă a învățământului superior de lungă durată organizat în baza Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, în domeniile: Științe Economice / Științe Juridice / Științe Administrative / Științe Inginerești sau absolvent/ă al ciclurilor I și II organizate în sistem Bologna, în domeniile: Științe Economice / Științe Juridice / Științe Administrative / Științe Inginerești;;
– vechime în muncă minim 10 ani în domeniul studiilor absolvite;
– experiență minim 5 ani în funcții de conducere într-o organizație publică sau privată.
ALTE CERINTE SPECIFICE (se vor testa la probele de concurs)
– cunoștințe privind managementul proiectelor cu fonduri nerambursabile;
– cunoștințe de tehnologia informației (modele și structuri de date, medii de stocare date, medii de transmisie a informațiilor) nivel mediu;
– deține abilități de coordonare, conducere, control și comunicare;
– deține competențe manageriale: analiză, diagnoză, sinteză, monitorizare;
– persoană dinamică, rezistentă la stres, comunicativă, obișnuită să lucreze cu deadline-uri.
Concursul va consta în selecția dosarelor de concurs, probă scrisă și interviu.
Înscrierea şi depunerea dosarului se va face la Direcția Resurse Umane începând cu data de 18.09.2023 până în data de 29.09.2023.

– selecţia dosarelor de înscriere:
– desfăşurare în data de 02.10.2023;
 comunicarea rezultatelor 02.10.2023 după ora 16.30;
 depunerea contestaţiilor 03.10.2023 până la ora 14.00;
 comunicarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor 04.10.2023 după ora 16.30

– proba scrisă:
 desfăşurare în data de 09.10.2023 ora 1000;
 comunicarea rezultatelor 09.10.2023 după ora 1630;
 depunerea contestaţiilor 10.10.2023 până la ora 1400;
 comunicarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor 11.10.2023 după ora 1630.
– interviul:
 desfăşurare în data de 12.10.2023, ora 1000;
 comunicarea rezultatelor: 12.10.2023, după ora 1630;
 depunerea contestaţiilor: 13.10.2023, până la ora 1300;
– comunicarea rezultatelor finale: 16.10.2023, după ora 1630.
Bibliografie D.G.A. Adjunct.
• CARTA Universității;
• Organigrama UNATC;
• Legea învațamântului superior nr. 199/2023;
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 50/ 1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 10/ 1995, republicată, privind calitatea în construcţii;
Tematică:

1. Organizarea și funcționarea instituțiilor de învățământ superior de stat.
2. Finanțarea și patrimoniul instituțiilor de învățământ superior de stat.
3. Achiziții publice.
4. Autorizarea lucrărilor de construcții și calitatea în construcții.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul din str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2, Bucureşti, Direcția Resurse Umane, sau la telefon 0733400943.