director general adjunct


BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Expiră maine


Anunt


director general adjunct, 1 post, 1. studii superioare de lungă durată domeniul științelor sociale, ramurile științe juridice, administrative, economice, ale comunicării, în domeniul matematică și științe ale naturii, ramura informatică sau în domeniul științelor inginerești, ramurile inginerie civilă, inginerie electrică, electronică și telecomunicații; vechime minim 15 de ani din care într-o funcție de conducere de minim 7 ani; cunoştinţe operare PC, program Aleph;1-2 limbi de circulaţie internaţională, nivel B2. Proba scrisa pe 9 octombrie și interviul pe 12 octombrie. Date de contact: adresa Calea Victoriei nr. 125, sect. 1, Buc., telefon 021.212.82.84, int. 1206/1207.