Director financiar-contrabil


Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae”, Roman, județul Neamț
Expiră in 10 zile, 17 ore


Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, cu sediul în mun. Roman, strada Ion Nanu nr. 4, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant:

  • 1 post de director financiar-contabil în cadrul Comp. comitet director, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 284/2007, actualizată.

Concursul se va desfășura la sediul unității din Roman, strada Ion Nanu nr. 4, astfel:

  • data-limită de depunere a dosarelor: 12.08.2022, ora 15.00;
  • proba scrisă în data de 07.09.2022, ora 10.00;
  • susținerea proiectului de specialitate în data de 08.09.2022, ora 10.00;
  • proba interviu în data de 09.09.2022, ora 10.00.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 12.08.2022, ora 15.00. Relații suplimentare se pot obține la sediu! unității, persoană de contact: Nechifor Delia, telefon – 0721.216.765, e-mail: salarizare.spsnroman@gmail.com.

Documente atașate