Director financiar-contabil


Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie”, Târgu- Neamț, județul Neamț
Expiră in 10 zile, 16 ore


Spitalului Orășenesc „Sf. Dimitrie”, cu sediul în Târgu- Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 35, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil, pe perioadă determinată, conform Ordinului nr. 284/2007, completat cu Ordinul nr. 954/2017, funcție specifică comitetului director.

Denumirea postului – director financiar-contabil.

Condiții specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor: sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • vechime: au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul constă din trei probe și se organizează la sediul spitalului astfel:

  • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului în data de 22.08.2022, ora 09.00;
  • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 23.08.2022, ora 09.00;
  • interviul de selecție în data de 24.08.2022, ora 09.00.

Data-limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 09.08.2022, ora 15.00, la sediul instituției.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orășenesc „Sf. Dimitrie” din Târgu-Neamț, Serviciul RUONS, tel. 0233790824, interior 204 sau 252.

Documente atașate