Director financiar-contabil


Spitalul Orășenesc Huedin, județul Cluj
Expiră in 6 zile, 11 ore


Spitalul Orășenesc Huedin, cu sediul în Huedin, Strada Spitalului nr. 42, județul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post, conform Ordinului nr. 284/2007 completat cu Ordinul nr. 954/2017, funcție specifică comitetului director:

  • denumirea postului – director financiar-contabil.

Condiții specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor: sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani în specialitatea respectivă.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • proba scrisă în data de 20.12.2022, ora 09.00, la sediul instituției;
  • proba practică în data de 20.12.2022, ora 12.00, la sediul instituției;
  • proba de interviu în data de 20.12.2022, ora 14.00, la sediul instituției.

Data-limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 12.12.2022, ora 15.00 (inclusiv), la sediul instituției.

Date contact: Serviciui R.U.N.O.S., telefon: 0264/351.815, interior 228.

Document atașat