Director financiar-contabil


Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba
Anuntul a expirat


Spitalul Orășenesc Cugir, cu sediul în Cugir, strada N. Bălcescu nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următorului post, conform Ordinului nr. 284/2007, completat cu Ordinul nr. 954/2017, funcție specifică comitetului director.

  • denumirea postului vacant: director financiar-contabil, pe perioadă determinată de maximum 3 ani.

Condiții specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor – învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • proba scrisă în data de 06.07.2022, ora 10.00, la sediul instituției;
  • proiect de specialitate în data de 08.07.2022 ora 10.00, la sediul instituției;
  • proba interviu în data de 12.07.2022, ora 10.00, la sediul instituției.

Data-limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 27.06.2022, ora 14.00, la sediul instituției,

Date contact: jr. Valasa Aurica, telefon 0731.607.928.

Documente atașate