Director financiar-contabil


Spitalul Municipal Vatra Dornei, județul Suceava
Expiră in 0 zile, 23 ore


Spitalul Municipal Vatra Dornei, cu sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 12, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții, respectând prevederile Ordinului nr. 284/2007 privind Metodologla-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările legale ulterioare, și ale Legii nr. 95/2006 – reforma în domeniul sănătății, actualizată.

  • Denumirea postului: 1 post de director financiar-contabil.

Condiții:

  • nivelul studiilor: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • vechimea: cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Toate etapele se vor desfășura la sediul din str. Mihai Eminescu nr. 12:

  • testul-grilă pentru verificarea cunoștințelor din legislația specifică prevăzută în bibliografie se va desfășura în data de 15 decembrie 2022, ora 10.00;
  • susținerea proiectului/lucrăriî de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului se va desfășura în data de 15 decembrie 2022, ora 14.00;
  • interviul de selecție se va desfășura în data de 15 decembrie 2022, ora 15.00.

Data-limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 05 decembrie 2022, ora 16.00, la sediul din str. Mihai Eminescu nr. 12.

Date contact: secretar comisie concurs – Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal Vatra Dornei, Albu Alina – telefon mobil: 0757/499.293, e-mail: spitalmunicipaldorna@yahoo.com

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Municipal Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 12, județul Suceava, telefon 0230/375.528, int. 28, 0230/ 371.821, e-mail: spitalmunicipaldorna@yahoo.com