Director financiar-contabil


Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea”, Marghita, județul Bihor
Expiră in 1 zile, 1 ore


Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea”, Marghita, organizează concurs pentru ocuparea următorului post de conducere vacant specific comitetului director, conform Ordinului M.S. nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007:

 • director financiar-contabil.

Condiții: sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul se va desfășura la sediul unității, din Strada Eroilor nr. 12-14 (locul de desfășurare a ședinței raportului de gardă), în perioada: 17.10.2022-25.10.2022, începând cu ora 10.00 (zece).

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

 • dosarele de concurs se pot depune până la data de 07.10.2022, ora 15.00;
 • afișarea rezultatului verificării dosarelor: 11.10.2022. ora 00;
 • termen depunere contestații privind rezultatul verificării: 12.10.2022, ora 16.00;
 • soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatului: 13.10.2022, ora 16.00;
 • proba scrisă: 17.10.2022, ora 10.00;
 • afișarea rezultatului pentru proba scrisă: 17.10.2022, ora 16.00;
 • termen depunere contestații pentru proba scrisă: 19.10.2022, ora 16.00;
 • soluționare contestații, afișare rezultat proba scrisă: 19.10.2022, ora 16.00;
 • susținerea proiectului de specialitate: 20.10.2022, ora 00;
 • interviul de selecție: 20.10.2022, ora 15.00;
 • afișarea rezultatului final: 21.10.2022, ora 12.00;
 • termen depunere contestații: 24.10.2022, ora 12.00;
 • soluționarea contestațiilor si afișarea rezultatului final: 25.10.2022. ora 12.00.

Datele de contact ale persoanelor care asigură secretariatul comisiilor de concurs: telefon: 0259362309/122.