Director financiar-contabil și director de îngrijiri (2 posturi)


Spitalul de Recuperare Cardiovasculara „Dr. Benedek-Geza” Covasna
Expiră in 0 zile, 6 ore


Spitalul de Recuperare Cardiovasculara „Dr. Benedek-Geza” Covasna, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (de 4 ani), a funcțiilor contractuale, de conducere, vacante, după cum urmează:

 • director financiar – contabil;
 • director de îngrijiri.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • director financiar-contabil:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.
 • director de îngrijiri:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durata cu diplomă de licenţă/absolvire ;
  • sunt asistenţi medicali generaliști principali;
  • au cel puţin 2 ani vechime ca asistent medical generalist principal.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 31 martie 2023: termenul limită pentreu depunerea dosarelor;
 • 18 aprilie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 aprilie 2023, ora 10.00: susţinere orală a proiectului de specialitate;
 • 26 aprilie 2023, ora 10.00: proba interviu.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul de Recuperare Cardiovasculara „Dr.Benedek-Geza” Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 160, telefon 0267/340.215, int. 122, e-mail personal@cardiologie-covasna.ro.

Documente atașate