Director financiar-contabil


Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia, județul Constanța
Expiră in 12 zile, 16 ore


Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia, județul Constanța, CUI: 4515565, cu sediul în municipiul Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 2, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției de director financiar-contabil, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 284/2007, cu modificări și completări, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

Data-limită de depunere a dosarului: 03 octombrie 2022, până la ora 16.00.

  • Proba scrisă în data de 11 octombrie 2022, ora 11.00.
  • Susținere proiect de specialitate: 12 octombrie 2022, ora 11.00.
  • Probă interviu: 13 octombrie 2022, ora 11.00.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lingă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  3. dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul va avea loc la sediul unității din municipiul Mangalia, strada Mircea cel Bătrân nr. 2, județul Constanța.

Relații suplimentare la sediul din Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 2, județul Constanța, persoană de contact Stănoiu Gabriela, telefon: 0749123103, fax: 0241751759, e-mail: office@balnear.net

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia, municipiul Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 2, județul Constanța, telefon/fax: 0241/751.759, mobil: 0749/123.103, , e-mail: office@balnear.net.

Document atașat