director financiar contabil, post vacant, pe perioadă determinată


Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung,Mun.Câmpulung, județul Argeș
Anuntul a expirat


Anunt


Anunț rectificat conform solicitării instituției angajatoare.

director financiar contabil, post vacant, pe perioadă determinată, numărul de posturi:

1;Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic
2. Au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):27.09.2023, ora 14, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 29.09.2023, ora 14, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 05.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 05.10.2023, ora 16
– proba proiect de specialitate în data de 10.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba proiect de specialitate: 10.10.2023 ora16
– proba interviu în data de 13.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 13.10.2023, ora 16
– afişarea rezultatelor finale: 18.10.2023 ora 16
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de:
– 02.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
– 06.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
– 11.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.
– 16.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor:
– 03.10.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei;
– 09.10.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei;
– 12.10.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.
– 17.10.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

    –   termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):27.09.2023, ora 14, la sediul instituţiei;

     –    selecţia dosarelor: 29.09.2023, ora 14, la sediul instituţiei;

 • proba scrisă în data de 06.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 06.10.2023, ora 16
 • proba proiect de specialitate în data de 11.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba proiect de specialitate: 11.10.2023 ora16
 • proba interviu în data de 16.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției.
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 16.10.2023, ora 16
 • afişarea rezultatelor finale: 19.10.2023 ora 16

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii până în data de:
 • 10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
 • 10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
 • 10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.
 • 10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor:
 • 10.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei;
 • 10.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei;
 • 10.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.
 • 10.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, cu sediul în Mun.Câmpulung, strada Lascăr Catargiu, nr. 38, județul Argeș, compartimentul resurse umane, tel. 0248510150, persoana de contact Necula Persida, email: sp.clpnf@gmail.com.