director financiar contabil


spitalul clinic de boli infectioase "sf. parascheva" Iasi
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea unui post de director financiar-contabil, în conformitate cu prevederile art. 181 din Legea 95/2006 (r1) privind reforma în domeniul sănătății, O.M.S. nr. 284/2007 cu modificările și completările aduse de O.M.S. 954/2017 și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 687/24.07.2023 pentru modificarea Anexei la Dispozitia nr. 921/ 09.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director,

1. Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Parascheva” Iași, din loc. Iași, strada Octav Botez nr. 2, jud. Iași.
2. Concursul cuprinde următoarele probe:
– proba scrisă, un/o test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului afişată la sediul unității, organizată în data de 04.10.2023 ora 10,00;
– proba de susţinere a proiectului de specialitate, organizată în data de 10.10.2023 ora 10,00;
– interviul de selecţie, organizat în data de 11.10.2023 ora 10,00.
Anunțul privind organizarea concursului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cotidianul Bună Ziua Iaşi, în data de 12.09.2023 și se afișează pe site-ul www. infectioase.ro, pe portalul www. posturi.gov.ro și la sediul unității conform art. 5 din OMS nr. 284/2007.
3. Dosarele de înscriere se depun până pe 26.09.2023 cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru susținerea concursului, la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Iași, din munc. Iași, strada Octav Botez nr. 2, jud. Iași, Serviciul Resurse Umane, între orele 8:00 – 15:00.
2. criterii specifice pentru director financiar contabil:
a. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
b. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
Anunțul detaliat privind organizarea concursului se afișează pe site-ul www. infectioase.ro și la sediul unității conform art. 5 din OMS nr. 284/2007.
Relații suplimentare se pot obține de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs – Pocneț Anișoara la telefon nr.0232-267719 int.107.