Director financiar-contabil


Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea”, Marghita, județul Bihor
Anuntul a expirat


Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea”, Marghita, organizează concurs pentru ocuparea următorului post de conducere vacant spec/fie Comitetului director, conform O.M.S. nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la O.M.S.P. nr. 284/2007:

 • director financiar-contabil.

Condiții:

 • absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul se va desfășura la sediul unității din Str. Eroilor nr. 12-14 (locul de desfășurare a ședinței raportului de gardă), în perioada 09.12.2022 – 19.12.2022, începând cu ora 10.00 (zece).

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

 • termen-limită depunere dosare – 25.11.2022, ora 15.00;
 • afișarea rezultatului verificării dosarelor – 29.11.2022, ora 16.00;
 • termen depunere contestații privind rezultatul verificării – 02.12.2022, ora 15.00;
 • soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatului – 05.12.2022, ora 16.00;
 • test-grilă – 09.12.2022, ora 10.00;
 • afișarea rezultatului pentru testul-grilă – 09.12.2022, ora 15.00;
 • termen depunere contestații pentru proba scrisă – 12.12.2022, ora 15.00;
 • soluționare contestații, afișare rezultat proba scrisă – 13.12.2022, ora 15.00;
 • susținerea proiectului de specialitate – 14.12.2022, ora 10.00;
 • interviul de selecție – 14.12.2022, ora 15.00;
 • afișarea rezultatului final – 15.12.2022, ora 12.00;
 • termen depunere contestații – 16.12.2022, ora 12.00;
 • soluționarea contestațiilor si afișarea rezultatului final – 19.12.2022, ora 12.00.

Datele de contact ale persoanelor care asigură secretariatul comisiilor de concurs: telefon 0259362309/122.