Director de îngrijiri


Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca, județul Cluj
Anuntul a expirat


Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 284 din 2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu completările șl modificările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

  • denumirea postului vacant: director de îngrijiri.

Criteriile specifice:

  • sunt asistenți medicali generaliști principali;
  • au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Locul de depunere a dosarului de concurs: Serviciul R.U.N.O.S., sediul Institutului Oncologic „Praf. Dr. I. Chiricuță”, Str. Republicii nr. 34-36, Cluj-Napoca.

Calendarul concursului:

  • termen de înregistrare a dosarului: de la data publicării anunțului până la 30.06.2022.
  • locul de desfășurare a concursului/examenului: sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”, Str. Republicii 34-36, Cluj-Napoca.
  • susținerea concursului/examenului de către candidați: 07.07.2022, astfel:
  • test-grilă/lucrare scrisă, orele 09.00 – 11.00:
  • susținerea proiectului de specialitate, orele 11.30 -00;
  • interviul de selecție, 13.30 -14.30.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: ec. Gnandt Janos, Serviciul R.U.N.O.S., tel. 0264 450 669/0741474338, e-mail: janos.gnandt@iocn.ro.