director club sportiv, post vacant, pe perioadă nedeterminată


UAT oraş Murfatlar, localitatea Murfatlar, județul Constanţa
Anuntul a expirat


Anunt


director club sportiv, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul educatie fizica si sport. Candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul educatie fizica si sport
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: obiectivitate, operativitate, corectitudine, eficienţă, orientare către cetăţean
3. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): capacitate de analiză şi sinteză, organizare, capacitatea de a conduce o echipă, intuiţie, obiectivitate în apreciere, imparţialitate, experienţă
4. Vechime 7 ani
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor 10 zile lucrătoare de la afişare: 29.09.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 03.10.2023, ora 14,00, la sediul instituţiei;
– afişare rezultat selecţie dosare: 04.10.2023 ora 10,00, la sediul instituţiei
– termen contestaţii: 04.10.2023 ora 10,00, la sediul instituţiei
– afişare rezultat soluţionare contestaţii: 04.10.2023 ora 16,00, la sediul instituţiei
– proba scrisă în data de 09.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției
– termen contestaţii: 11.10.2023 ora 10,00, la sediul instituţiei
– afişare rezultat soluţionare contestaţii: 11.10.2023 ora 16,00, la sediul instituţiei
– proba interviu în data de 12.10.2023 , ora 10.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 12.10.2023 ora 16,00
– termen contestaţii: 13.10.2023 ora 14,00, la sediul instituţiei
– afişare rezultat soluţionare contestaţii: 16.10.2023 ora 10,00, la sediul instituţiei
– afişarea rezultatelor finale: 16.10.2023 ora 12,00
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la afişare rezultat, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la primire, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:UAT oraş Murfatlar, cu sediul în localitatea Murfatlar, strada Calea Dobrogei nr. 1, județul Constanţa, compartimentul resurse umane, tel. 0241234350, persoana de contact Zugravu Simona, email: simona.zugravu@primaria-murfatlar.ro