Director cercetare


Universitatea de Știinte Agronomice și Medicina Veterinară București
Anuntul a expirat


Anunt


1 post Director cercetare-dezvoltare, Condiţii specifice: studii:superioare, domeniul studiilor: ingineria şi managementul sistemelor tehnologice, vechime în muncă: minim 5 ani, vechime în funcție de conducere : minim 2 ani în funcţia de manager/director;
Alte condiţii specifice:
a) Cunoaşterea limbii engleze – conform CV Euro Pass (ascultare şi citire C1, scriere şi vorbire C1 )
b) Cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point, navigare internet)
c) Permis conducere cat . B
d) Alte studii postuniversitare de specialitate