educator (S) principal, educator (S) și educator (SSD) principal (8 posturi)


Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului cluj
Anuntul a expirat


Anunt


Va rugam publicarea in data de 08.09.2023 a anuntului de concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi de executie vacante: 6 posturi – educator (S) gradul principal (norma 8 ore/zi), conditii specifice: -studii superioare absolvite cu diploma de licenta, -vechime in specialitatea studiilor superioare-4 ani, 1 post – educator (S) (norma 8 ore/zi),conditii specifice: -studii superioare absolvite cu diploma de licenta, -vechime in specialitatea studiilor superioare-1 an si 1 post – educator (SSD) gradul principal (norma 8 ore/zi), conditii specifice: -studii superioare de scurta durata, -vechime in specialitatea studiilor superioare de scurta durata-4 ani.
Calendarul de concurs: 08.09.2023-publicarea anuntului, 11-22.09.2023-depunerea dosarelor, 25-26.09.2023-selectia dosarelor, 27.09.2023-afisarea rezultatelor selectiei dosarelor, 28.09.2023-depunerea contestatiilor privind selectia dosarelor, 29.09.2023-solutionarea contestatiilor depuse la selectia dosarelor, 02.10.2023-proba scrisa, 03.10.2023-afisarea rezultatelor la proba scrisa, 04.10.2023-depunerea contestatiilor privind rezultatele la proba scrisa, 05.10.2023-solutionarea contestatiilor depuse la proba scrisa, 06.10.2023-proba de interviu, 09.10.2023-afisarea rezultatelor la proba de interviu, 10.10.2023-depunerea contestatiilor privind rezultatele la proba de interviu, 11.10.2023-solutionarea contestatiilor depuse la proba de interviu, 12.10.2023-afisarea rezultatelor finale. Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:D.G.A.S.P.C. Cluj, email: mru@dgaspc-cluj.ro, telefon: 0264-420146.