COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE


Direcția de Asistență Socială Adjud
Expiră in 2023-10-02


Anunt


coordonator personal de specialitate – 2 posturi
condiții specifice
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în specialitatea psihologie/asistență socială/sociologie;
• Vechimea minimă în specialitatea studiilor absolvite: minim 2 ani;
Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anunțului 19.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs 19.09.2023 – 02.10.2023 ora 1400
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023 – 04.10.2023
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 05.10.2023 ora 1400
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 06.10.2023 ora 1400
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023 ora 1400
7. Susţinerea probei scrise 10.10.2023 ora 1000
8. Afişarea rezultatului probei scrise 11.10.2023 ora 1400
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 12.10.2023 ora 1400
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.10.2023 ora 1400
11. Susţinerea interviului 16.10.2023 ora 1000
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 17.10.2023 ora 1400
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 18.10.2023 ora 1400
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.10.2023 ora 1400
15. Afişarea rezultatului final al concursului 20.10.2023 ora 1400
Informații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Sociale Adjud din strada Vasile Alecsandri, nr.7, municipiul Adjud, județul Vrancea la Compartimentul economico-financiar, achiziții publice, resurse umane, securitatea muncii și administrativ, telefon: 0237642705; 0766891286.
Persoană de contact: Tudorancea Florina Raluca, inspector superior clasa I gradul profesional superior, e-mail: dasadjud@primariaadjud.ro