Contabil Tr. IA


Palatul Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin
Anuntul a expirat


Anunt


Palatul Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, strada B-dul Carol I, nr. 4, județul Mehedinți, organizează concurs de ocupare a unui post de executie vacant, conform H.G. nr.1336/2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Contabil Tr. IA
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 (unu) post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Financiar Contabil – Resurse Umane
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– studii sau cursuri de specialitate
-disponibilitate pentru program flexibil şi activităţi desfăşurate în weekend.
– Experienţă de minim 3 ani de activitate în domeniul financiar-contabil si de gestiune;
– Cunoştinte de specialitate în domeniul financiar-contabil şi fiscal;
– Cunoştinţe operare PC nivel mediu Microsoft Office, Internet Explorer,
– Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcini şi dorinţă de perfecţionare;

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 12.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Birou Financiar Contabil – Resurse Umane din cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu-Severin, strada B-dul Carol I, nr. 4, județul Mehedinți. 26.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 04.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 04.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 05.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 06.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 09.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 09.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obţine de la Compartiment Financiar Contabil – Resurse Umane din cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu-Severin, strada B-dul Carol I, nr. 4, telefon 0252/311020, email: palatulculturiiturnuseverin@yahoo.com