Contabil șef


Muzeul Satului bănățean timișoara
Anuntul a expirat


Anunt


Contabil șef, grad II, 1 post contractual de conducere vacant, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință “Științe economice”, domenii de licență “Contabilitate”, “Economie” sau “Finanțe”;
– Studii universitare de master în specialitatea studiilor necesare ocupării postului sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
– Certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi;
– Vechime minimă în specialitatea studiilor – minimum 5 ani, cu experiență în activitatea financiar-contabilă.

– Proba selecția dosarelor: – afișarea rezultatului selecției dosarelor se va face în data de 27.09.2023. Depunerea contestațiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor;
– Proba scrisă: – în data de 03.10.2023, ora 10,00, cu afișarea rezultatelor în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. Depunerea contestațiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise;
– Interviul: – în data de 09.10.2023, ora 10,00. Depunerea contestațiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Muzeului Satului Bănățean Timișoara, Aleea Avram Imbroane, nr. 31, până la data de 25.09.2023, inclusiv, ora 16,00.

Informații suplimentare: la sediul Muzeului Satului Bănățean Timișoara, str. Avram Imbroane, nr. 31, tel. 0256225588 și pe www.muzeulsatuluibanatean.ro.