contabil șef II


Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila
Anuntul a expirat


Anunt


Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, cu sediul în Brăila, str. Mărășești nr. 1, județul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante, de conducere în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: contabil șef, gradul II (COR 121120)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– Studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic.
– Vechime în specialitatea studiilor absolvite: 7 ani
– Vechime în institutie publica: minim 3 ani;
– Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Nivel mediu
– cunoştinţe de operare PC și sistemul Electronic de raportare a Situațiilor financiare din Sectorul Public;
– capacitate de a lucra în programe de contabilitate;
– capacitate de a lucra in programul național de raportare FOREXEBUG;
– Capacitate de analiză și sinteză;
– Atenie crescută la detalii și spirit de observație;
– Aptitudini de conducere: previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare;
– Disponibilitate pentru programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea institutiei.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 08.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, cu sediul în Brăila, str. Mărășești nr. 1, județul Brăila Termen-limită: 22.09.2023, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 11.00-14.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.09.2023, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 02.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023, ora 11.00-14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 04.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 04.10.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 05.10.2023, ora 11.00-14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 16.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 09.10.2023, ora 10.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0239/612.104, la adresa de e-mail: vespasianlungu@yahoo.com și pe website: www.vespasianlungu.ro; persoană de contact: Cărbunaru Silvia Luminița, având funcția de referent de specialitate.