CONTABIL SEF 1 POST


CLUBUL SPORTIV SCOLAR BRASOVIA BRASOV
Anuntul a expirat


Anunt


contabil sef, studii superioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
● nivelul studiilor – superioare economice cu diplomă de licență;
● vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani în domeniul finanțelor publice;
● cunoștințe de operare pe calculator;
● abilități, calități și aptitudini necesare:
– competențe de analiză și sinteză în aprecierea și verificarea situațiilor economice;
– capacitatea de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a furniza date prelucrate;
– capacitatea de organizare/planificare a activităților proprii;
– abilități interpersonale, spirit de echipă, responsabilitate;
– competențe de comunicare scrisă, claritate și coerență în exprimarea scrisă și orală; Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 26 septembrie 2023, ora 15,00 la sediul institutiei din strada Titan Nr. 1 Brasov. Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Clubul Sportiv Scolar Brasovia Brașov, cu sediul în strada Titan Nr.1, Brașov, telefon: 0268-516595, e-mail: brasovia_2005@yahoo.com, site: www.cssbrasovia.ro